Kosten voor de Verkoper

Kosten voor de Verkoper

Kosten voor de Verkoper

Een eigenaar van een onroerend goed die zijn eigendom wil verkopen moet rekening houden met een aantal kosten die een verkoop met zich meebrengt. Hier een overzicht van de belangrijkste kosten waarmee hij te maken kan hebben:

OVERZICHT

  • Aflossen van de hypotheek
  • Energiecertificaat
  • Plusvalia belasting (Meerwaardebelasting)
  • Impuesto sobre Incremento de Patrimonio de la Venta de un Bien Inmeuble (Vermogenswinstbelasting)
  • Makelaarskosten
  • Advocaatkosten
  • Kosten presentatie woning