Kosten voor de koper

Kosten voor de koper

Kosten voor de koper

Naast de aankoopprijs dient er nog rekening te worden gehouden met tal van andere kosten die ofwel op de periode van aankoop moeten worden betaald ofwel vooraf of later.
Hier een overzicht van de mogelijke kosten:

EVENTUEEL VOORAF
• Kosten advocaat

BIJ DE NOTARIS
• IAJD of Impuestos de Actos Juridicos Documentados
• Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
• IVA of Impuesto sobre el Valor Añadido
• Overdrachtsbelasting of Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
• Notariskosten
• Registratiekosten of Tasa del Registro de la Propiedad

De te betalen kosten bij de notaris varieren volgens regio en situatie. Dit kan schommelen van 11 tot 15% op de aankoopprijs, in Spanje is de gemiddelde extra kost 13%.

NA AANKOOP
• Aansluitingskosten nutsvoorzieningen

INDIEN HYPOTHEEK/LENING
• Bankkosten/Hypotheekafsluitkosten.

BEMIDDELINGSKOSTEN
• Uw Huis in Spanje: wij bieden je onze standaardservice(*) GRATIS aan.

(*) Onze standaardservice is heel ruim en van toepassing op quasi alle taken die nodig zijn om een aankoop voor jou tot een goed einde te brengen. Indien zich een situatie voordoet en wij hiervoor toch kosten voor jou als koper dienen aan te rekenen dan wordt je hiervan vooraf op de hoogte gesteld.