De hypotheek: termen en gegevens

De hypotheek: termen en gegevens

De hypotheek: termen en gegevens

HYPOTHEEKVORM

In 90% word teen hypotheek afgesloten met periodieke afbetalingen van (vaste) annuïteiten (kapitaal plus rente). U kan natuurlijk polsen of uw bank andere mogelijkheden heeft maar voor aflossingsvrije hypotheken zoals in Nederland zijn Spaanse banken mede door de crisis heden ten dage niet zo happig.

KAPITAAL

dit is het ontleend bedrag bij de financiële instelling. Spaanse banken beperken zich meestal tot 60 à 70% van het aankoopbedrag of de taxatiewaarde van de eigendom. Het laagste cijfer van beide wordt als berekeningsbasis genomen.

TAXATIEWAARDE

Normaal zal de bank een taxatie van het te hypotheceren goed willen. Zij gaan zelf een taxateur aanstellen, in princiepe wordt met de waardebepaling van een andere taxateur geen rekening gehouden.

INKOMEN

Uw financiële instelling wil natuurlijk zekerheid dat u in staat bent de aflossingsbedragen terug kunt betalen. U gaat dit moeten aantonen middels documenten zoals bijvoorbeeld loonfiches (werknemers) of balansen (zelfstandigen of vennootschappen). Hoe meer u kan voorleggen en dit voor de laatste jaren, hoe meer vertrouwen dit geeft.

RENTE

Deze is meestel variable en hierbij wordt de Euribor als index gehanteerd. Vast rente kan maar wordt niet zo vaak toegepast.

LOOPTIJD

In Spanje is het nog gebruikelijk dat de looptijd tot en met de leeftijd van 75 jaar mag lopen. Wanneer u na uw 65e jaar een hypotheek wil afsluiten dan verlangt de bank dat bijvoorbeeld kinderen meetekenen. Een 25-jarige looptijd is meest gehanteerd in Spanje, maar dit moet u eens bekijken volgens uw persoonlijke wens en mogelijkheden en in samenspraak met een fiscaal adviseur.