De hypotheek: kosten en belastingen

De hypotheek: kosten en belastingen

De hypotheek: kosten en belastingen

COMISION DE APERTURA

De afsluitprovisise, voor kosten verbonden aan de verkrijging van een hypotheek, verschilt volgens financiële instelling. Deze varieert van 0,5 tot 1,5% met een minimum van 300,- tot 450,- euro.

TAXATIEKOSTEN

De kostprijs die de taxateur aanrekent voor zijn waardebepaling zijn afhankelijk van de grootte en type van het onroerend goed en de ligging. Ze zit dikwijls tussen de 250,- en 600,- euro.

IMPUESTO SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS (AJD)

Deze zegelrechtbelasting wordt geheven bij het afsluiten van een hypotheek en bedraagt 1% van het in te schrijven hypotheekbedrag. Spaanse banken schrijven de hypotheek normaal in voor 160%, waarbij de extra 60% is ter reservering voor boetes, rentes en andere kosten indien in gebreke gebleven wordt bij aflossing van de hypotheek.

NOTARIS- EN REGISTRATIEKOSTEN

De hypotheek wordt verleden bij een notaris waar de akte door de bank en de klant ondertekend wordt. De notaris zorgt vervolgens voor de registratie hiervan in het Registro de Propiedad.

ALGEMEEN

Voorzie dat de totale kostprijs voor het aangaan van een hypotheek ligt tussen de 3% en 4,5% berekend op het ontleende bedrag.