Vanaf 11 mei nieuwe snelheden op wegen binnen de bebouwde kom in Spanje

Vanaf 11 mei nieuwe snelheden op wegen binnen de bebouwde kom in Spanje

Vanaf 11 mei nieuwe snelheden op wegen binnen de bebouwde kom in Spanje

Op 11 november 2020 werden in de Spaanse staatscourant de nieuwe snelheden op de wegen binnen de bebouwde kom bekend gemaakt. Het is echter pas zes maanden later, dus op 11 mei, dat deze snelheden van kracht worden in Spanje. Dat half jaar is zodat de weggebruikers kunnen wennen aan en zich kunnen voorbereiden op deze nieuwe snelheden.

Vanaf 11 mei zullen alle weggebruikers die op wegen rijden binnen de bebouwde kom rekening moeten houden met nieuwe maximale snelheden. Er wordt bij deze snelheden rekening gehouden met o.a. de breedte van de weg en of er trottoirs zijn of niet.

Op wegen met een enkele rijstrook + trottoirs wordt de limiet 20 km/u.

Op wegen met één rijstrook per rijrichting wordt de limiet 30 km/u.

Op wegen met twee of meer rijstroken per rijrichting blijft de limiet 50 km/u.

Autowegen (autovias) die een stad of gemeente doorkruisen krijgen als nieuwe snelheidslimiet 80 km/u.

(Bron: SpanjeVandaag 14/03/2021)