Orihuela voorziet bijna een miljoen euro voor de ontwikkeling van de eerste fase van de ‘Smart City’

Orihuela voorziet bijna een miljoen euro voor de ontwikkeling van de eerste fase van de ‘Smart City’

Orihuela voorziet bijna een miljoen euro voor de ontwikkeling van de eerste fase van de ‘Smart City’

De gemeenteraad van Orihuela gaat verder met de projecten die zijn opgenomen in het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met de aanbesteding voor de ontwikkeling van de eerste fase van de slimme stad. Komt overeen met lijn 2 van de strategie voor duurzame stedelijke ontwikkeling (EDUSI) waarmee 50% van het contract wordt gefinancierd voor het ontwerp, de levering van onroerend goed, de installatie, de opstart, de ondersteuning en de borging van de daaropvolgende exploitatie van de Smart Orihuela integrale oplossing. Rekening houdend met de verlengingen bedraagt ​​de basisbiedprijs 980.099 euro (inclusief btw) voor een periode van vier jaar.

Dit project heeft tot doel de basis te leggen voor de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën, de automatisering van gegevens en de toegang daartoe, om een ​​”intelligente” stad te creëren. Sommige van de projecten die deel uitmaken van deze matrix zijn al geïmplementeerd, zoals intelligente verlichting in de stedelijke gordel van Monte de San Miguel.

De actielijnen om dit project te ontwikkelen zijn in tweeën verdeeld. Aan de ene kant is de kern van Smart Orihuela. Er zou een horizontaal platform van de stad in worden geplaatst, dat de onderlinge verbinding van de verschillende elementen mogelijk zal maken en het beheer van alle informatie zal vergemakkelijken. Het doel is dat ze met de verschillende verzamelde gegevens worden verwerkt en weergegeven om nuttige diensten te genereren en ook verschillende maatregelen te nemen. In dit pakket zijn reeds bestaande systemen verwerkt, zoals de dubbele intelligente zebrapad, oplaadstations voor elektrische voertuigen, lichtmanagementsysteem in het Palacio del Agua en het Palmeral sportcentrum, bewakingscamera’s op stranden vanwege covid-19 en de capaciteitscontrole systeem in afgebakende ruimtes.

Deze eerste kern moet volgens de specificaties beschikken over een bedieningspaneel, een uitgebreid dashboard, een webportal en een gemeentelijke applicatie. Om de verschillende middelen en audiovisuele middelen te hosten voor het toezicht, het beheer en de exploitatie van de tools, zal een locatie in gemeentelijke afhankelijkheden nodig zijn. Het doel is dat het in het Fundación Mediterráneo-gebouw, Aula CAM, komt, maar aangezien het nog niet mogelijk is geweest om het onroerend goed te kopen, overweegt het Department of Major Projects andere locaties, zoals de oude Monserrate Spaarbank of de oude gerechtsgebouwen, twee gebouwen waarvan de renovatie zich in de aanbestedingsfase bevindt.

De tweede actielijn richt zich op wat zij ‘City Verticals’ hebben genoemd. Het stelt de implementatie van diensten vast door het gebruik van nieuwe technologieën. De succesvolle bieder moet omgevingsbewakingsapparatuur implementeren om verschillende soorten gegevens en informatie te rapporteren, om corrigerende en preventieve maatregelen toe te passen. Het zou ook de mogelijkheid van een mensentelling, voertuigtelling of wifi-connectiviteit omvatten. Een andere van de acties is het voorzien van schermen of interactieve panelen om tweerichtingscommunicatiekanalen tot stand te brengen met informatie die van belang is in realtime op straatniveau. Ten slotte stelt het de noodzaak vast van een draadloos netwerk voor sensoren en apparaten als complementair onderdeel van de eigen communicatie-infrastructuren van de gemeente.

Met dit project streeft de gemeente, naast voorlichting om wateroverlast te voorkomen, naar energiezuinigheid. Zodra deze matrix is ​​geïmplementeerd, zal de technologie op verschillende gebieden worden verwerkt. Bijvoorbeeld bij de inzameling van vast stedelijk afval. Op deze manier kan via een sensor in de containers worden vastgesteld of ze vol zijn of niet. Op deze manier vermijdt u dat u door lege gaat en bespaart u dus brandstof. Ook wordt er een automatisering van de gemeentelijke kantoren en gebouwen ingebouwd om te weten of er een ruimte is die niet in gebruik is en dus geen schoonmaakwerkzaamheden vereist.

(Bron: SpanjeVandaag 27/02/2022)