Belangrijke veranderingen voor zelfstandige ondernemers in 2024 in Spanje

De belangrijkste veranderingen voor zelfstandigen in 2024 zijn de aanpassing van de sociale zekerheidsbijdragen, de regularisatie van de bijdragen en de invoering van een vrijgesteld btw-regime voor zelfstandigen in 2025.

Met de invoering van het nieuwe systeem voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen op basis van de werkelijke inkomsten, moesten alle zelfstandigen die al ingeschreven waren vóór 1 januari 2023 hun inkomsten doorgeven via de dienst voor het wijzigen van gegevens voor zelfstandigen. De uiterste datum om dit te doen was 31 oktober 2022.

Voor zelfstandigen die dit niet tijdig deden, zullen hun bijdragen in 2024 geregulariseerd worden op basis van hun daadwerkelijke inkomsten. Deze regularisatie zal echter voor alle zelfstandigen gelden, ongeacht of ze zich al dan niet hebben aangepast aan het nieuwe bijdragesysteem.

De algemene schatkist (TGSS) zal tijdens 2024 overgaan tot de regularisatie van de bijdragen om de definitieve maandelijkse bijdragegrondslagen voor 2023 voor elke zelfstandige te bepalen. Dit zal gebeuren op basis van hun jaarlijkse inkomsten die door de belastingadministratie worden meegedeeld na de belastingaangifte.

De regularisatie zal elektronisch ter kennis worden gebracht van de zelfstandigen via NOTESS (het systeem voor elektronische kennisgevingen van de sociale zekerheid). Het regularisatieproces zal naar verwachting starten in de tweede helft van 2024, afhankelijk van het moment waarop de TGSS over alle nodige informatie van de belastingadministraties beschikt.

De regularisatie zal ervoor zorgen dat de bijdragen die zelfstandigen effectief moeten betalen in lijn zullen liggen met hun werkelijke inkomsten. Dit zorgt voor meer rechtvaardigheid in het systeem.


Inkomensklasse (€) 2023 2024 2025
≤670 230 225 200
>670-900 260 250 220
>900-1.125,9 275 267 260
>1.125,9-1.300 291 291 290
>1.300-1.500 294 294 294
>1.500-1.700 294 294 294
>1.700-1.850 310 320 350
>1.850-2.300 315 325 370
>2.030-2.330 320 330 390
>2.330-2.760 330 340 415
>2.760-3.190 350 360 440
>3.190-3.620 370 380 465
>3.620-4.050 390 400 490
>4.050-6.000 420 445 530
>6.000 500 530 590


Vrijgesteld btw-regime in 2025


Een andere belangrijke verandering is de introductie van een vrijgesteld btw-regime voor zelfstandigen vanaf 2025. Dit wordt ook wel het ‘IVA franquiciado’ genoemd. Het doel is om de administratieve lasten voor kleine zelfstandigen te verlichten. Zij zullen onder bepaalde voorwaarden geen btw meer moeten aanrekenen en aangeven. Om in aanmerking te komen voor dit regime, zullen er wel enkele voorwaarden gelden:


  • Omzetplafond: De jaarlijkse omzet van de zelfstandige mag niet hoger zijn dan een bepaald plafond (bv. 85.000 euro).

  • Activiteitssector: Enkel zelfstandigen die actief zijn in bepaalde sectoren, kunnen genieten van deze regeling. Het gaat bv. om consultancydiensten, kappers, schoonheidsspecialisten, enz. Sommige beroepen, zoals artsen en advocaten, zullen waarschijnlijk uitgesloten worden.

  • Keuze: Zelfstandigen zullen zelf kunnen kiezen voor dit regime, het wordt geen verplichting.


De invoering van deze maatregel zal de kleinste zelfstandigen toelaten om een significante administratieve vereenvoudiging en tijdwinst te realiseren. Zij zullen geen btw-aangiftes meer moeten indienen en kunnen zich focussen op de kern van hun activiteit.

(Bron: SpanjeVandaag 01/12/2023)

Meer Spaanse nieuwsjes betreffende Overheid

Belangrijke veranderingen voor zelfstandige ondernemers in 2024 in Spanje

De belangrijkste veranderingen voor zelfstandigen in 2024 zijn de aanpassing van de sociale zekerheidsbijdragen, de regularisatie van de bijdragen en de invoering van een vrijgesteld btw-regime voor zelfstandigen in 2025.

Met de invoering van het nieuwe systeem voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen op basis van de werkelijke inkomsten, moesten alle zelfstandigen die al ingeschreven waren vóór 1 januari 2023 hun inkomsten doorgeven via de dienst voor het wijzigen van gegevens voor zelfstandigen. De uiterste datum om dit te doen was 31 oktober 2022.

Voor zelfstandigen die dit niet tijdig deden, zullen hun bijdragen in 2024 geregulariseerd worden op basis van hun daadwerkelijke inkomsten. Deze regularisatie zal echter voor alle zelfstandigen gelden, ongeacht of ze zich al dan niet hebben aangepast aan het nieuwe bijdragesysteem.

De algemene schatkist (TGSS) zal tijdens 2024 overgaan tot de regularisatie van de bijdragen om de definitieve maandelijkse bijdragegrondslagen voor 2023 voor elke zelfstandige te bepalen. Dit zal gebeuren op basis van hun jaarlijkse inkomsten die door de belastingadministratie worden meegedeeld na de belastingaangifte.

De regularisatie zal elektronisch ter kennis worden gebracht van de zelfstandigen via NOTESS (het systeem voor elektronische kennisgevingen van de sociale zekerheid). Het regularisatieproces zal naar verwachting starten in de tweede helft van 2024, afhankelijk van het moment waarop de TGSS over alle nodige informatie van de belastingadministraties beschikt.

De regularisatie zal ervoor zorgen dat de bijdragen die zelfstandigen effectief moeten betalen in lijn zullen liggen met hun werkelijke inkomsten. Dit zorgt voor meer rechtvaardigheid in het systeem.


Inkomensklasse (€) 2023 2024 2025
≤670 230 225 200
>670-900 260 250 220
>900-1.125,9 275 267 260
>1.125,9-1.300 291 291 290
>1.300-1.500 294 294 294
>1.500-1.700 294 294 294
>1.700-1.850 310 320 350
>1.850-2.300 315 325 370
>2.030-2.330 320 330 390
>2.330-2.760 330 340 415
>2.760-3.190 350 360 440
>3.190-3.620 370 380 465
>3.620-4.050 390 400 490
>4.050-6.000 420 445 530
>6.000 500 530 590


Vrijgesteld btw-regime in 2025


Een andere belangrijke verandering is de introductie van een vrijgesteld btw-regime voor zelfstandigen vanaf 2025. Dit wordt ook wel het ‘IVA franquiciado’ genoemd. Het doel is om de administratieve lasten voor kleine zelfstandigen te verlichten. Zij zullen onder bepaalde voorwaarden geen btw meer moeten aanrekenen en aangeven. Om in aanmerking te komen voor dit regime, zullen er wel enkele voorwaarden gelden:


  • Omzetplafond: De jaarlijkse omzet van de zelfstandige mag niet hoger zijn dan een bepaald plafond (bv. 85.000 euro).

  • Activiteitssector: Enkel zelfstandigen die actief zijn in bepaalde sectoren, kunnen genieten van deze regeling. Het gaat bv. om consultancydiensten, kappers, schoonheidsspecialisten, enz. Sommige beroepen, zoals artsen en advocaten, zullen waarschijnlijk uitgesloten worden.

  • Keuze: Zelfstandigen zullen zelf kunnen kiezen voor dit regime, het wordt geen verplichting.


De invoering van deze maatregel zal de kleinste zelfstandigen toelaten om een significante administratieve vereenvoudiging en tijdwinst te realiseren. Zij zullen geen btw-aangiftes meer moeten indienen en kunnen zich focussen op de kern van hun activiteit.

(Bron: SpanjeVandaag 01/12/2023)