Een pensioenuitkering zonder ooit te hebben gewerkt is mogelijk in Spanje

Het is mogelijk om een ​​pensioenuitkering te ontvangen zonder ooit te hebben gewerkt in Spanje. We hebben het hier echter niet over het bekende aanvullende pensioen, maar over het niet-contributieve pensioen (Spaans: pensión de jubilación no contributiva). De Spaanse Sociale Zekerheid legt op haar website uit dat het gaat om uitkeringen die worden toegekend aan burgers die zich in een beschermde situatie bevinden en niet over voldoende financiële middelen beschikken voor hun levensonderhoud. Dat geldt ook wanneer ze nooit hebben bijgedragen of niet lang genoeg premie hebben betaald om de hoogte van de uitkeringen van het aanvullende pensioen te bereiken.

Het IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) heeft een gids gepubliceerd waarin het uitlegt wat het bedrag is van het niet-contributieve pensioen. Het volledige maandbedrag in 2023 bedraagt € 484,61 per maand in 14 betalingen (€ 6.784,54 per jaar). Recent werd het voorlopige inflatiecijfer voor de maand november bekend gemaakt waardoor het niet-contributieve pensioen in 2024 met 6,7% kan stijgen. Het definitieve percentage van de stijging zal de komende weken door de regering worden bevestigd.

Vereisten


Ondanks dat er geen enkele contributieperiode wordt geëist, kunnen niet alle personen het niet-contributieve pensioen ontvangen, aangezien aan een aantal andere vereisten moet worden voldaan:

  • Leeftijd: 65 jaar of ouder zijn.

  • Verblijf: In Spaans grondgebied verblijven en dit hebben gedaan gedurende een periode van tien jaar, in de periode tussen het bereiken van de leeftijd van 16 jaar en het recht op pensioen. Van deze tien jaar moeten er twee aaneensluitend en onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de pensioenaanvraag zijn.

  • Inkomsten: Persoonlijke inkomsten ontvangen van minder dan € 6.784,54 per jaar (dat wil zeggen, het volledige bedrag van het niet-contributieve ouderdomspensioen).


Bovendien benadrukt het IMSERSO in zijn gids dat het pensioen kan worden verminderd als andere inkomsten worden ontvangen. In het geval de begunstigde over inkomsten of persoonlijke inkomsten beschikt die hoger zijn dan 35% van het voor het niet-contributieve pensioen vastgestelde jaarlijkse bedrag (€ 2.374,59), zal het pensioenbedrag worden verminderd met een bedrag gelijk aan het bedrag waarmee de persoonlijke inkomsten op jaarbasis het aangegeven percentage overschrijden, verduidelijkt de instantie.Als na de vermindering op basis van persoonlijke inkomsten of inkomsten, het resultaat lager zou zijn dan 25% van het in de Algemene Begrotingswet vastgestelde pensioenbedrag, zal het toe te kennen pensioen minimaal 25% bedragen van het in de Algemene Begrotingswet vastgestelde pensioenbedrag (€ 1.696,14 per jaar in 2023).

(Bron: SpanjeVandaag 02/12/2023)

Meer Spaanse nieuwsjes betreffende Overheid

Een pensioenuitkering zonder ooit te hebben gewerkt is mogelijk in Spanje

Het is mogelijk om een ​​pensioenuitkering te ontvangen zonder ooit te hebben gewerkt in Spanje. We hebben het hier echter niet over het bekende aanvullende pensioen, maar over het niet-contributieve pensioen (Spaans: pensión de jubilación no contributiva). De Spaanse Sociale Zekerheid legt op haar website uit dat het gaat om uitkeringen die worden toegekend aan burgers die zich in een beschermde situatie bevinden en niet over voldoende financiële middelen beschikken voor hun levensonderhoud. Dat geldt ook wanneer ze nooit hebben bijgedragen of niet lang genoeg premie hebben betaald om de hoogte van de uitkeringen van het aanvullende pensioen te bereiken.

Het IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) heeft een gids gepubliceerd waarin het uitlegt wat het bedrag is van het niet-contributieve pensioen. Het volledige maandbedrag in 2023 bedraagt € 484,61 per maand in 14 betalingen (€ 6.784,54 per jaar). Recent werd het voorlopige inflatiecijfer voor de maand november bekend gemaakt waardoor het niet-contributieve pensioen in 2024 met 6,7% kan stijgen. Het definitieve percentage van de stijging zal de komende weken door de regering worden bevestigd.

Vereisten


Ondanks dat er geen enkele contributieperiode wordt geëist, kunnen niet alle personen het niet-contributieve pensioen ontvangen, aangezien aan een aantal andere vereisten moet worden voldaan:

  • Leeftijd: 65 jaar of ouder zijn.

  • Verblijf: In Spaans grondgebied verblijven en dit hebben gedaan gedurende een periode van tien jaar, in de periode tussen het bereiken van de leeftijd van 16 jaar en het recht op pensioen. Van deze tien jaar moeten er twee aaneensluitend en onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de pensioenaanvraag zijn.

  • Inkomsten: Persoonlijke inkomsten ontvangen van minder dan € 6.784,54 per jaar (dat wil zeggen, het volledige bedrag van het niet-contributieve ouderdomspensioen).


Bovendien benadrukt het IMSERSO in zijn gids dat het pensioen kan worden verminderd als andere inkomsten worden ontvangen. In het geval de begunstigde over inkomsten of persoonlijke inkomsten beschikt die hoger zijn dan 35% van het voor het niet-contributieve pensioen vastgestelde jaarlijkse bedrag (€ 2.374,59), zal het pensioenbedrag worden verminderd met een bedrag gelijk aan het bedrag waarmee de persoonlijke inkomsten op jaarbasis het aangegeven percentage overschrijden, verduidelijkt de instantie.Als na de vermindering op basis van persoonlijke inkomsten of inkomsten, het resultaat lager zou zijn dan 25% van het in de Algemene Begrotingswet vastgestelde pensioenbedrag, zal het toe te kennen pensioen minimaal 25% bedragen van het in de Algemene Begrotingswet vastgestelde pensioenbedrag (€ 1.696,14 per jaar in 2023).

(Bron: SpanjeVandaag 02/12/2023)