De Spaanse huurwet en wat een verhuurder niet mag verbieden

De Spaanse huurwet, ook wel bekend als de “Ley de Arrendamientos Urbanos” (LAU), is een wet die de rechten en plichten van zowel huurders als verhuurders regelt. Deze wet, die in 2019 in werking trad, specificeert een aantal cruciale aspecten met betrekking tot het huren van een woning.

Een van de cruciale onderdelen die in deze wet worden besproken, is wat een verhuurder wel en niet kan verbieden aan zijn huurder. Dit omvat zaken zoals het stellen van redelijke regels voor het gebruik van de gehuurde ruimte, maar ook het respecteren van de privacy en rechten van de huurder.

Deursloten


Volgens de LAU mag de verhuurder het de huurder niet verbieden om het sleutelgat van de woning te veranderen, zelfs als dit als clausule in het huurcontract staat vermeld. De huurder hoeft de verhuurder ook niet van tevoren op de hoogte te brengen van de plannen om het slot te veranderen.

Hoewel de huurder het recht heeft om het slot te veranderen, is hij verplicht om bij het einde van het huurcontract de nieuwe sleutels aan de verhuurder te overhandigen of het oorspronkelijke slot weer terug te plaatsen.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een huurder het slot wil veranderen, zoals een verhoogd gevoel van veiligheid of het kwijtraken van de sleutels. Ongeacht de reden, de verhuurder mag dit volgens de wet niet verbieden.

Huisdieren


De LAU bevat geen expliciet verbod op het hebben van huisdieren in een gehuurde woning. Dit betekent dat het de bevoegdheid is van de verhuurder om te bepalen of hij al dan niet huisdieren in zijn woning toestaat en onder welke voorwaarden (bijv. dat ze niet al te groot zijn).

Als de verhuurder een verbod of voorwaarden wil opleggen met betrekking tot huisdieren, dan moet dit expliciet vermeld worden in het huurcontract. Indien dit niet het geval is, mag de huurder in principe een huisdier nemen, zolang het dier in goede omstandigheden wordt gehouden en de buurtregels respecteert.

Hoewel de huurder in principe het recht heeft om een huisdier te nemen, brengt dit ook verantwoordelijkheden met zich mee. De huurder moet ervoor zorgen dat het dier geen overlast veroorzaakt voor de buren en dat de woning in een goede staat blijft.

Ontvangen van bezoek


Volgens artikel 18 van de Spaanse Grondwet heeft elke burger recht op privacy in de persoonlijke en gezinssfeer, en is de woning onschendbaar. Dit betekent dat de verhuurder de huurder niet kan verbieden om gasten te ontvangen in de gehuurde woning.

Er zijn echter enkele grenzen aan het ontvangen van gasten. De huurder mag bijvoorbeeld geen personen voor langere periode laten verblijven zonder hiervoor te betalen, of de woning geheel of gedeeltelijk onderverhuren zonder toestemming van de verhuurder.

Hoewel de huurder het recht heeft om gasten te ontvangen, moet hij wel rekening houden met de buren en ervoor zorgen dat zijn gasten geen overlast veroorzaken.


Schilderen woning


De LAU stelt dat de huurder de woning mag schilderen of de vloeren mag bekleden met vinylbekleding, zolang dit de structuur en veiligheid van de woning niet in gevaar brengt. De verhuurder mag dit dus niet verbieden.

Hoewel de huurder het recht heeft om de woning te schilderen of te bekleden, is hij verplicht om bij het einde van het huurcontract de woning in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Het is belangrijk op te merken dat grote verbouwingen of aanpassingen die de structuur van de woning kunnen beïnvloeden, wel de toestemming van de verhuurder vereisen. Het schilderen of bekleden van de woning valt hier niet onder, maar grotere werkzaamheden wel.

(Bron: SpanjeVandaag 30/05/2024)


Meer Spaanse nieuwsjes betreffende Spaans vastgoed

De Spaanse huurwet en wat een verhuurder niet mag verbieden

De Spaanse huurwet, ook wel bekend als de “Ley de Arrendamientos Urbanos” (LAU), is een wet die de rechten en plichten van zowel huurders als verhuurders regelt. Deze wet, die in 2019 in werking trad, specificeert een aantal cruciale aspecten met betrekking tot het huren van een woning.

Een van de cruciale onderdelen die in deze wet worden besproken, is wat een verhuurder wel en niet kan verbieden aan zijn huurder. Dit omvat zaken zoals het stellen van redelijke regels voor het gebruik van de gehuurde ruimte, maar ook het respecteren van de privacy en rechten van de huurder.

Deursloten


Volgens de LAU mag de verhuurder het de huurder niet verbieden om het sleutelgat van de woning te veranderen, zelfs als dit als clausule in het huurcontract staat vermeld. De huurder hoeft de verhuurder ook niet van tevoren op de hoogte te brengen van de plannen om het slot te veranderen.

Hoewel de huurder het recht heeft om het slot te veranderen, is hij verplicht om bij het einde van het huurcontract de nieuwe sleutels aan de verhuurder te overhandigen of het oorspronkelijke slot weer terug te plaatsen.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een huurder het slot wil veranderen, zoals een verhoogd gevoel van veiligheid of het kwijtraken van de sleutels. Ongeacht de reden, de verhuurder mag dit volgens de wet niet verbieden.

Huisdieren


De LAU bevat geen expliciet verbod op het hebben van huisdieren in een gehuurde woning. Dit betekent dat het de bevoegdheid is van de verhuurder om te bepalen of hij al dan niet huisdieren in zijn woning toestaat en onder welke voorwaarden (bijv. dat ze niet al te groot zijn).

Als de verhuurder een verbod of voorwaarden wil opleggen met betrekking tot huisdieren, dan moet dit expliciet vermeld worden in het huurcontract. Indien dit niet het geval is, mag de huurder in principe een huisdier nemen, zolang het dier in goede omstandigheden wordt gehouden en de buurtregels respecteert.

Hoewel de huurder in principe het recht heeft om een huisdier te nemen, brengt dit ook verantwoordelijkheden met zich mee. De huurder moet ervoor zorgen dat het dier geen overlast veroorzaakt voor de buren en dat de woning in een goede staat blijft.

Ontvangen van bezoek


Volgens artikel 18 van de Spaanse Grondwet heeft elke burger recht op privacy in de persoonlijke en gezinssfeer, en is de woning onschendbaar. Dit betekent dat de verhuurder de huurder niet kan verbieden om gasten te ontvangen in de gehuurde woning.

Er zijn echter enkele grenzen aan het ontvangen van gasten. De huurder mag bijvoorbeeld geen personen voor langere periode laten verblijven zonder hiervoor te betalen, of de woning geheel of gedeeltelijk onderverhuren zonder toestemming van de verhuurder.

Hoewel de huurder het recht heeft om gasten te ontvangen, moet hij wel rekening houden met de buren en ervoor zorgen dat zijn gasten geen overlast veroorzaken.


Schilderen woning


De LAU stelt dat de huurder de woning mag schilderen of de vloeren mag bekleden met vinylbekleding, zolang dit de structuur en veiligheid van de woning niet in gevaar brengt. De verhuurder mag dit dus niet verbieden.

Hoewel de huurder het recht heeft om de woning te schilderen of te bekleden, is hij verplicht om bij het einde van het huurcontract de woning in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Het is belangrijk op te merken dat grote verbouwingen of aanpassingen die de structuur van de woning kunnen beïnvloeden, wel de toestemming van de verhuurder vereisen. Het schilderen of bekleden van de woning valt hier niet onder, maar grotere werkzaamheden wel.

(Bron: SpanjeVandaag 30/05/2024)