Ken jij het verschil tussen ‘jubilado’ en ‘pensionado’ in Spanje?

Ken jij het verschil tussen ‘jubilado’ en ‘pensionado’ in Spanje?

Ken jij het verschil tussen ‘jubilado’ en ‘pensionado’ in Spanje?

Het zijn veelgehoorde Spaanse termen voor ouderen die met pensioen zijn of de pensioenleeftijd hebben bereikt, ‘jubilado’ en ‘pensionado’. Maar beide termen worden te pas en te onpas gebruikt in Spanje en daarbuiten terwijl het eigenlijk twee verschillende dingen zijn.

De ‘jubilación’ en het ‘pensión’ hebben weliswaar veel met elkaar gemeen maar betekenen niet helemaal hetzelfde. ‘Jubilado’ heeft te maken met ‘jubilación’ en ‘pensionado’ heeft te maken met ‘pensión’. ‘jubilado’ is de Spaanse omschrijving voor iemand die vanwege zijn pensioenleeftijd is gestopt met werken en een ‘pensión’ ofwel pensioen ontvangt.

Ondertussen is het ‘pensión’ of pensioen de actie van het toekennen van een periodiek bedrag, tijdelijk of voor het leven, dat de sociale zekerheid betaalt voor ouderdom (pensión de jubilación), weduwschap (pensión de viudedad), weesschap (pensión de orfandad) of arbeidsongeschiktheid (pensiòn de incapacidad permanente).

Met andere woorden, men kan zeggen dat een ‘jubilado’ ook een ‘pensionado’ is, hoewel het omgekeerde niet het geval is. Hoeveel ze ook ontvangen van een sociale uitkering, een ‘pensionado’ valt nog steeds niet in de categorie ‘jubilado’. Het onderscheid wordt gekenmerkt door de vervulling van de werkcyclus in iemands leven, ongeacht de redenen voor het einde daarvan.

Zoals je al leest kunnen de twee Spaanse woorden door elkaar gebruikt worden en worden ze vaak ook verkeerd gebruikt waardoor het verwarrend kan zijn. Oh ja, en dan heb je ook nog ‘pensionista’, iemand die een pensioen ontvangt, ongeacht of dat een ouderdomspensioen (pensión de jubilación) of ander pensioen zoals nabestaandenpensioen (viudedad en orfandad) of arbeidsongeschiktheidspensioen (incapacidad permanente) is.

(Bron: SpanjeVandaag 06/11/2022)