Calpe verlaagt de IBI tot 50% voor degenen die zonnepanelen installeren om energie te verkrijgen

Calpe verlaagt de IBI tot 50% voor degenen die zonnepanelen installeren om energie te verkrijgen

Calpe verlaagt de IBI tot 50% voor degenen die zonnepanelen installeren om energie te verkrijgen

De gemeenteraad van Calpe gaat tot 50% korting geven op de IBI aan degenen die zonnepanelen voor hun huis installeren. De week van 20 september 2022 treedt deze verordening in werking die deze steun voor de installatie van systemen voor het gebruik van zonne-energie mogelijk maakt.

De bonus wordt toegepast voor 50% voor de IBI van de eerste drie jaar na de voltooiing van de installatiewerken met een maximum van 400 euro en 25% in de twee volgende belastingperiodes met een maximum van 200 euro.

Om gebruik te kunnen maken van deze kortingen, is het noodzakelijk dat de begunstigde eigendommen worden gebruikt voor huisvesting, dat ze een minimaal geïnstalleerd vermogen van 2 kW hebben voor elke 100 m2 bebouwde oppervlakte en dat de installatie van een zonne-energiesysteem niet wettelijk verplicht is voorschriften. De bonus kan worden toegepast op maximaal twee woningen van dezelfde eigenaar.

De toepassingsperiode van deze korting loopt van het belastbare tijdperk volgend op dat waarin de werken beginnen tot de periode na hun voltooiing, op voorwaarde dat gedurende die tijd urbanisatiewerken of effectieve constructies worden uitgevoerd, en zonder, in geen geval mag het drie belastingtijdvakken overschrijden.

De werken die zijn aangevat vóór de inwerkingtreding van de verordening zullen onderworpen zijn aan de voorziene bonus die resteert vanaf de voltooiing van de werken tot de vijf jaar die in aanmerking komen voor bonussen. Bonussen worden aangevraagd via de SUMA. Met deze maatregel van de gemeente wil de gemeente de energietransitie bevorderen en faciliteren en prikkels geven om de installatie van deze systemen voor het benutten van zonne-energie te stimuleren.

(Bron: CalpeNoticias 20/09/2022)