UHIS-Spanje in een notendop

Spanje in een notendop

Spanje in een notendop
Officiële landstaal:Spaans
Hoofdstad:Madrid
Regeringsvorm:Constitutionele monarchie
Staatshoofd:Koning Felipe VI
Religie:Rooms-katholiek
Oppervlakte:505.992 km2
Inwoners:47.370.542 (2013)
Nationale feestdag:12 oktober

Talen

De Spaanse voertaal is het Castiliaans of het “Spaans” zoals wij het kennen, maar in totaal zijn er nog 4 regionale talen als officiële taal erkend: het Catalaans, het Baskisch, het Galicisch en het Aranees. Daarnaast zijn er nog 2 regio’s met een “dialect” maar deze zijn niet als officiëel erkend: het Asturisch en het Aragnees. Er zijn nog talloze dialecten en streektalen die regional gesproken worden.

Spanje is voornamelijk rooms-katholiek, volgens een volkstelling in 2010 voor 70,5%. De niet-religieuzen bestaan uit 26,6% en er worden nog enkele godsdiensten beoefend: islam (2,3%), protestants (0,2%), andere (0,4%).

Politieke structuur

De uitvoerende macht bestaat uit een regering met verschillende ministers onder leiding van de premier of president van de regering (Presidente del Gobierno). De staatsraad (Consejo de Estado) adviseert de regering gevraagd of ongevraagd.

De wetgevende macht bestaat uit 2 Algemene Hofraden (Cortes Generales), de Senaat (Senado) en Kamer van Volksvertegenwoordigers (Congreso de los Diputados). Aangezien Spanje een sterk gedecentraliseerd land is, hebben de parlementen van de verschillende autonome regio’s relatief veel macht ten opzichte van het centrale parlement te Madrid.

De rechterlijke macht bestaat uit de verschillende rechtbanken en tribunalen.