Frequently Asked Questions

Financieel

COMISION DE APERTURA

De afsluitprovisise, voor kosten verbonden aan de verkrijging van een hypotheek, verschilt volgens financiële instelling. Deze varieert van 0,5 tot 1,5% met een minimum van 300,- tot 450,- euro.

TAXATIEKOSTEN

De kostprijs die de taxateur aanrekent voor zijn waardebepaling zijn afhankelijk van de grootte en type van het onroerend goed en de ligging. Ze zit dikwijls tussen de 250,- en 600,- euro.

IMPUESTO SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS (AJD)

Deze zegelrechtbelasting wordt geheven bij het afsluiten van een hypotheek en bedraagt 1% van het in te schrijven hypotheekbedrag. Spaanse banken schrijven de hypotheek normaal in voor 160%, waarbij de extra 60% is ter reservering voor boetes, rentes en andere kosten indien in gebreke gebleven wordt bij aflossing van de hypotheek.

NOTARIS- EN REGISTRATIEKOSTEN

De hypotheek wordt verleden bij een notaris waar de akte door de bank en de klant ondertekend wordt. De notaris zorgt vervolgens voor de registratie hiervan in het Registro de Propiedad.

ALGEMEEN

Voorzie dat de totale kostprijs voor het aangaan van een hypotheek ligt tussen de 3% en 4,5% berekend op het ontleende bedrag.

HYPOTHEEKVORM

In 90% word teen hypotheek afgesloten met periodieke afbetalingen van (vaste) annuïteiten (kapitaal plus rente). U kan natuurlijk polsen of uw bank andere mogelijkheden heeft maar voor aflossingsvrije hypotheken zoals in Nederland zijn Spaanse banken mede door de crisis heden ten dage niet zo happig.

KAPITAAL

dit is het ontleend bedrag bij de financiële instelling. Spaanse banken beperken zich meestal tot 60 à 70% van het aankoopbedrag of de taxatiewaarde van de eigendom. Het laagste cijfer van beide wordt als berekeningsbasis genomen.

TAXATIEWAARDE

Normaal zal de bank een taxatie van het te hypotheceren goed willen. Zij gaan zelf een taxateur aanstellen, in princiepe wordt met de waardebepaling van een andere taxateur geen rekening gehouden.

INKOMEN

Uw financiële instelling wil natuurlijk zekerheid dat u in staat bent de aflossingsbedragen terug kunt betalen. U gaat dit moeten aantonen middels documenten zoals bijvoorbeeld loonfiches (werknemers) of balansen (zelfstandigen of vennootschappen). Hoe meer u kan voorleggen en dit voor de laatste jaren, hoe meer vertrouwen dit geeft.

RENTE

Deze is meestel variable en hierbij wordt de Euribor als index gehanteerd. Vast rente kan maar wordt niet zo vaak toegepast.

LOOPTIJD

In Spanje is het nog gebruikelijk dat de looptijd tot en met de leeftijd van 75 jaar mag lopen. Wanneer u na uw 65e jaar een hypotheek wil afsluiten dan verlangt de bank dat bijvoorbeeld kinderen meetekenen. Een 25-jarige looptijd is meest gehanteerd in Spanje, maar dit moet u eens bekijken volgens uw persoonlijke wens en mogelijkheden en in samenspraak met een fiscaal adviseur.

Een eigenaar van een onroerend goed die zijn eigendom wil verkopen moet rekening houden met een aantal kosten die een verkoop met zich meebrengt. Hier een overzicht van de belangrijkste kosten waarmee hij te maken kan hebben:

OVERZICHT

 • Aflossen van de hypotheek
 • Energiecertificaat
 • Plusvalia belasting (Meerwaardebelasting)
 • Impuesto sobre Incremento de Patrimonio de la Venta de un Bien Inmeuble (Vermogenswinstbelasting)
 • Makelaarskosten
 • Advocaatkosten
 • Kosten presentatie woning

Vergeleken met de meeste landen in Europa, is het niet duur om een eigen woning te hebben in Spanje.
Hieronder een opsomming van de meest voorkomende kosten waarmee een eigenaar van een onroerend goed moet rekening houden.

OVERZICHT

 • Brandverzekering
 • Bouwbelasting (= Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)
 • Kosten voor EGWTI
 • Gastos de Comunidad
 • Hypotheek
 • IBI of Impuesto sobre Bienes Inmeubles (Onroerendgoedbelasting )
 • Rendimientos de Capital Inmobiliario (Huurwaardeforfait)
 • Tasasbelastingen
 • Vermogensbelasting voor niet-residenten
 • Vermogensbelasting voor residenten (= Impuesto extraordinario sobre el patrimonio)

Naast de aankoopprijs dient er nog rekening te worden gehouden met tal van andere kosten die ofwel op de periode van aankoop moeten worden betaald ofwel vooraf of later.
Hier een overzicht van de mogelijke kosten:

EVENTUEEL VOORAF
• Kosten advocaat

BIJ DE NOTARIS
• IAJD of Impuestos de Actos Juridicos Documentados
• Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
• IVA of Impuesto sobre el Valor Añadido
• Overdrachtsbelasting of Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
• Notariskosten
• Registratiekosten of Tasa del Registro de la Propiedad

De te betalen kosten bij de notaris varieren volgens regio en situatie. Dit kan schommelen van 11 tot 15% op de aankoopprijs, in Spanje is de gemiddelde extra kost 13%.

NA AANKOOP
• Aansluitingskosten nutsvoorzieningen

INDIEN HYPOTHEEK/LENING
• Bankkosten/Hypotheekafsluitkosten.

BEMIDDELINGSKOSTEN
• Uw Huis in Spanje: wij bieden je onze standaardservice(*) GRATIS aan.

(*) Onze standaardservice is heel ruim en van toepassing op quasi alle taken die nodig zijn om een aankoop voor jou tot een goed einde te brengen. Indien zich een situatie voordoet en wij hiervoor toch kosten voor jou als koper dienen aan te rekenen dan wordt je hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

Immo

Ook de manier waarop je als klant beschouwd word is anders in Spanje dan in België of Nederland.
In Spanje is het zo dat van zodra je je contactgegevens bezorgt aan een immokantoor of bouwpromotor, ook al is het louter om in eerste instantie een beetje informatie te bekomen over een eigendom, je al aanzien wordt als “klant” bij hun. Deze ongeschreven wet in Spanje zorgt ervoor dat als je één van hun eigendommen wil aankopen opnieuw bij hun moet zijn. Heb je de intentie om begeleid te worden in je aankoop via Uw Huis in Spanje dan worden wij door dit systeem buiten spel gezet en kunnen we je helaas voor die eigendommen niet meer helpen.
Daarom, en indien je wenst om bovenstaande problemen te vermijden, en je ziet een project of eigendom waarover je meer wil weten, neem contact op met ons.
Hoe wij jou voor jouw aankoop in Spanje begeleiden wordt hier uitgelegd.
Het beroep van vastgoedmakelaar is in Spanje geen beschermd beroep, wat maakt dat iedereen in Spanje zich vastgoedmakelaar kan noemen. Dit maakt de kans groot dat je in contact komt met iemand die geen of weinig kennis heeft van wat allemaal nodig is om een verkoop tot een goed einde te brengen. Een eigendom tonen aan geïnteresseerden en er een verhaal rond vertellen kan iedereen!
Er is dus een groot verschil tussen vastgoedkantoren en -makelaars in Spanje en hier in België.

Property

Ter bescherming van de privacy van de eigenaars zijn we heel voorzichtig in het meedelen van locatiegegevens. De beschrijving en het plannetje op onze website moet je op dit moment maximaal helpen. Ik begrijp dat dit niet alles zegt, integendeel, maar zo zijn ook nog tal van andere zaken die momenteel niet alles zeggen zoals foto’s enz…

Enkel via een lokaal bezoek aan de eigendom en de omgeving kan je pas een volledige indruk bekomen. Wij zullen je hierbij dan maximaal helpen.

Klik voor meer info over bezichtigingen.

Load More