Digitaal EU-covidcertificaat: geldigheidsduur van vaccinatiecertificaten voortaan negen maanden

Digitaal EU-covidcertificaat: geldigheidsduur van vaccinatiecertificaten voortaan negen maanden

Digitaal EU-covidcertificaat: geldigheidsduur van vaccinatiecertificaten voortaan negen maanden

Vandaag heeft de Commissie nieuwe regels vastgesteld voor de digitale EU-covidcertificaten. De bindende aanvaardingsperiode van vaccinatiecertificaten voor reizen binnen de EU bedraagt voortaan 9 maanden (om precies te zijn 270 dagen). Een duidelijke en uniforme aanvaardingsperiode voor vaccinatiecertificaten zorgt ervoor dat de reismaatregelen op elkaar afgestemd blijven, zoals de Europese Raad tijdens zijn laatste bijeenkomst van 16 december 2021 heeft gevraagd. De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat beperkingen worden gebaseerd op het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs en objectieve criteria. Handhaving van de coördinatie is essentieel voor de goede werking van de interne markt en biedt duidelijkheid voor EU-burgers bij de uitoefening van hun recht op vrij verkeer.

Het digitale EU-covidcertificaat is een Europees succesverhaal. Het maakt het voor burgers gemakkelijker om in de hele Europese Unie te reizen in deze tijden van pandemie. Tot dusver zijn in de EU 807 miljoen certificaten afgegeven. Het digitale EU-covidcertificaat is een mondiale standaard geworden: inmiddels hebben 60 landen en gebieden uit vijf continenten zich bij het systeem aangesloten.

Met de nieuwe regels voor reizen binnen de EU worden de verschillende regels in de lidstaten geharmoniseerd. De geldigheidsperiode is vastgesteld op basis van de richtsnoeren van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding, waarin wordt geadviseerd uiterlijk zes maanden na de voltooiing van de eerste vaccinatiereeks een boosterdosis toe te dienen. Het vaccinatiecertificaat blijft na die zes maanden nog geldig gedurende een respijtperiode van drie maanden om ervoor te zorgen dat de nationale vaccinatiecampagnes zich kunnen aanpassen en burgers de tijd te geven om hun boosterprik te halen.

De nieuwe regels voor de aanvaardingsperiode van vaccinatiecertificaten gelden voor reizen. Lidstaten die andere regels willen invoeren voor het gebruik van de certificaten op nationaal niveau, worden aangemoedigd om deze af te stemmen op de nieuwe regels om reizigers zekerheid te bieden en verstoringen te beperken.

De Commissie heeft vandaag ook de regels voor het coderen van de vaccinatiecertificaten aangepast. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat vaccinatiecertificaten waaruit blijkt dat de primaire vaccinatiereeks is voltooid, in alle gevallen kunnen worden onderscheiden van certificaten die zijn afgegeven na een boosterdosis.

Boosters worden als volgt geregistreerd:

  • 3/3 voor een boosterdosis na een primaire vaccinatiereeks van 2 doses.
  • 2/1 voor een boosterdosis na een vaccin met 1 dosis of na 1 dosis van een vaccin met 2 doses voor iemand die hersteld is van COVID.

 

Invoering door de lidstaten

De lidstaten moeten onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om bevolkingsgroepen waarvan het vaccinatiecertificaat het einde van de geldigheidsduur nadert, toegang te bieden tot vaccinatie. Er geldt geen standaard aanvaardingsperiode voor certificaten die worden afgegeven na toediening van boosterdoses, aangezien nog onvoldoende gegevens over de duur van de bescherming bekend zijn.

De aanvaardingsperiode wordt niet in het certificaat zelf ingevoerd, maar de mobiele applicaties die worden gebruikt om de digitale EU-covidcertificaten te controleren, zullen worden aangepast. Als de vaccinatiedatum langer is dan 270 dagen geleden is, wordt het certificaat als verlopen gesignaleerd.

Om voldoende tijd te bieden voor de technische uitvoering van de aanvaardingsperiode en voor de boostercampagnes, moeten deze nieuwe regels van toepassing zijn met ingang van 1 februari 2022.

(Bron: Europese Commissie 21/12/2021)